Kopeček

www.domeceknakopecku.eu

V historickém přístavku Rumburského evangelického kostela vznikl v roce 2007 „Domeček Na Kopečku“ – malá čajovna a prostor pro kulturní akce a výstavy, který provozuje sdružení ‚dokořán Rumburk‘.

Občanské sdružení dokořán Rumburk bylo založeno v roce 2005 s cílem oživit přístavek evangelického kostela po ničivém požáru a úspěšné rekonstrukci, a otevřít ho pro veřejnost, zkrátka všechny dveře a vlastně i celý areál kostela otevřít dokořán pro lidi, kteří mají chuť se setkávat a aktivně se podílet na kulturním životě ve městě – proto název ‚dokořán Rumburk‘.

Každý týden od 19 hod se konají čajové středy. Jejich náplní jsou cestopisy, koncerty, divadelní představení, literárně-dramatické večery, přednášky a besedy, vernisáže výstavy fotografií, kreseb a obrazů od regionálních, méně či více známých umělců. Tradicí se již stal Festiválek malého umění – vždy druhou sobotu v červnu.

Domeček slouží jako chráněné pracoviště – pracují zde lidé se zdravotním handicapem. Čajovna jim tak pomáhá při integraci do společnosti, k získávání dovedností, které jim zvýší naději na uplatnění na trhu práce. Další informace a aktuální program najdete na stránkách Domeček Na Kopečku