Audiokázání

Kázání Gn 28 Mluvící kámen 30.7.2017

Kázání Jan 11,1-44 Vzkříšení Lazara 9.7.2017

Kázání Mk 2,1-12 Uzdravení ochrnutého 2.7.2017

Kázání Mt 14,22-33 O naději nad ději 25.6.2017

Kázání 30.4.2017

Kázání_Gn_9-8-17

Kázání_Jan_2-23-3-15

Kázání_Jan_3,16-21

Kázání_Jan_3-22-36