Bohoslužby

Bohoslužby jsou středem našeho sborového života a otevřené všem, kdo chtějí zažít společenství, spolu s námi zpívat, modlit se, přemýšlet, slyšet co Bůh slovy Bible říká k našemu životu i současnému světu.

Své místo zde mohou najít všichni, kdo hledají útěchu či povzbuzení, kdo potřebují sílu či naději, nebo chtějí jen naslouchat.

První neděli v měsíci a o svátcích slavíme na všech místech Večeři Páně. V Rumburku a v České Kamenici vysluhujeme Večeři Páně i dětem a také je zde pro děti zajištěn jejich program.

Varnsdorf každou neděli 8:45
Rumburk 1. a 4. neděle 10:30
3. neděle 15:00 (poté s posezením u kávy)
V kostele jsme do Adventu a pak od Velikonoční neděle, v zimním období se bohoslužby konají na faře.
Č. Kamenice 1. a 4. neděle 15:00 (o 4. neděli posezení u kávy)
2. neděle 11:00
Domov se zvláštním režimem (DZR) Krásná Lípa
čtvrtek 1x měsíčně 16:00 v prostorách DZR