Bohoslužby

Bohoslužby jsou středem našeho sborového života a otevřené všem, kdo chtějí zažít společenství, spolu s námi zpívat, modlit se, přemýšlet, slyšet co Bůh slovy Bible říká k našemu životu i současnému světu.

Své místo zde mohou najít všichni, kdo hledají útěchu či povzbuzení, kdo potřebují sílu či naději, nebo chtějí jen naslouchat.

První neděli v měsíci a o svátcích slavíme na všech místech Večeři Páně. V Rumburku a v České Kamenici vysluhujeme Večeři Páně i dětem. A v Rumburku se setkávají děti v nedělní škole.

Aktuální přehled bohoslužeb je webových stránkách.

Varnsdorf každou neděli 8:30
Rumburk 1. neděle 10:30
3. neděle 10:30
V kostele jsme do Adventu a pak od Velikonoční neděle, v zimním období se bohoslužby konají na faře.
Č. Kamenice 2. neděle 11:00
4. neděle 11:00
Domov se zvláštním režimem (DZR) Krásná Lípa, Domov bez hranice (DBH) Velký Šenov
úterý 1x měsíčně 13:00 v prostorách DZR/DBH