Na úrovni očí – Auf Augenhöhe

„Na úrovni očí – du und já, ich und ty“ – Partnerské předškolní vzdělávání Rumburk – Sebnitz

„Auf Augenhöhe – du und ja, ich und ty“ – Partnerschaftliche Vorschulbildung Rumburk – Sebnitz 🔗

Tak zní název česko-německého projektu, který od září 2017 probíhá v naší Církevní mateřské škole Klíček ve spolupráci s partnerskou Křesťanskou mateřskou školou „Pod duhou“ v Sebnitz. Společný projekt rozšiřuje vzdělávací nabídku obou školek o česko-německá setkávání. Jejich záměrem je vzájemné poznávání dětí, pedagogů i rodičů a seznámení se základy sousedního jazyka. Prostřednictvím pozitivní rané zkušenosti projekt přispívá k rozpouštění bariér vzájemného soužití a otevírá tak dětem širší životní obzory.  Děti se každý měsíc během školního roku potkávají, společně si hrají a zpívají. Provázejí je plyšoví maskoti projektu – sova s rysem. V Rumburku navíc rekonstrukcí původních zahradních kůlen vznikl nový krásný prostor, který slouží pro hry, setkávání a tvořivé aktivity dětí.

Projekt je realizován díky tříleté finanční dotaci Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Neobešli bychom se bez významné podpory ze strany Českobratrské církve evangelické. Ta projekt podpořila prostřednictvím půjčky Jeronýmovy jednoty, grantem z grantového systému DaRP (Diakonické a rozvojové programy) a zprostředkováním darů od zahraničních dárců, kterými jsou Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens / Evangelická luterská zemská církev Saska  a  Gustav-Adolf-Werk in Sachsen e.V.

Děkujeme!

Děkujeme i všem ostatním, kdo naši činnost podpořili finančně nebo jakýmkoli jiným způsobem.

 

Informace o projektu

 

Akce

Přehled akcí 2017 – 2020

 

„Coolna“

aneb Přístřešek pro venkovní aktivity a setkávání dětí z CMŠ Klíček. Coolna vznikla v rámci projektu „Na úrovni očí“ rekonstrukcí starých zahradních kůlen. Nyní slouží dětem jako variabilní venkovní prostor, otevřený do zahrady a přitom krytý před nepřízní počasí. Nabízí širokou škálu tvořivých činností i prostor pro příjemné posezení.  Fotogalerie

 

Články

 

Odkazy