Na úrovni očí

„Na úrovni očí – du und já, ich und ty. Partnerské předškolní vzdělávání Rumburk – Sebnitz“

Tak zní název česko-německého projektu, který od září 2017 probíhá v naší církevní mateřské školce Klíček ve spolupráci s partnerskou Křesťanskou mateřskou školou „Pod duhou“ v Sebnitz. Společný projekt rozšiřuje vzdělávací nabídku obou školek o česko-německá setkávání. Jejich záměrem je vzájemné poznávání dětí, pedagogů i rodičů a seznámení se základy sousedního jazyka. Prostřednictvím pozitivní rané zkušenosti projekt přispívá k rozpouštění bariér vzájemného soužití a otevírá tak dětem širší životní obzory.  V Rumburku navíc vznikl nový krásný zahradní prostor, který slouží pro hry, setkávání a tvořivé aktivity dětí.