Církevní mateřská škola Klíček v Rumburku

www.klicekrumburk.cz

CMŠ Klíček byla založena v roce 2013 na půdě evangelického farního sboru v Rumburku, který je jejím zřizovatelem. Naším cílem bylo nabídnout alternativu v rámci
předškolního vzdělávání, která se opírá o křesťanské hodnoty. Školka je však otevřena každému dítěti bez ohledu na vyznání. Základním kamenem naší práce je porozumění, bezpodmínečné přijetí dítěte, individuální přístup, uznání a empatie. Významným aspektem je také vztah k přírodě.

Od počátku bylo též naší vizí obohatit vzdělávací koncept školky o česko-německou výuku. Využíváme tak naší příhraniční polohy a dvojjazyčného zázemí sboru. Pro tento záměr jsme nalezli partnera, kterým je křesťanská mateřská škola „Pod duhou“ v Sebnitz, s níž od roku 2017 realizujeme společný projekt „Na úrovni očí“.

Věříme, že naše práce má smysl. Máme radost z úspěchů našich dětí a těší nás, že můžeme pomáhat rozvíjet jejich životní obzory.