Naše činnost

Bohoslužby tvoří jádro sborového života, ale nejsou jeho jedinou náplní.
Zde naleznete informace o našich dalších aktivitách.

Společenství dospělých

Biblické hodiny

Čas naplněný přemýšlením nad slovy bible a jejich promítáním do vlastního života v příjemném a otevřeném společenství, ve kterém si hodně povídáme. První program je biblický, druhý program, u kávy a něčeho na zub, je volný.
(vede: Filip Šimonovský)

Varnsdorf každé úterý 9:00 – 11:00 fara

Víru žít

Setkávání zaměřené na důkladnější práci s biblickými texty, možnosti jejich výkladu, dobové pozadí a okolnosti vzniku těchto textů. Promýšlíme a promítáme také význam biblických slov do našeho života a současného světa.
(vede: Filip Šimonovský)

Rumburk pondělí 1x za 14 dní 20:00 – 21:30 fara

Objevování víry

Setkávání zaměřené na základy víry, seznámení se s Biblí a křesťanstvím. Slouží také jako předkřestní příprava. Je otevřené všem, kdo mají zájem o spiritualitu v křesťanském, evangelickém pojetí, o Bibli, etiku či filosofii.
(vede: Filip Šimonovský)

Rumburk aktuální termín pro nový školní rok bude upřesněn

Společenství dětí

Malé ovečky

Kroužek dětí v naší školce Klíček. Zpíváme spolu s kytarou v kroužku na koberci, s obrázky si vyprávíme biblické příběhy Starého i Nového Zákona za doprovodu dvou postaviček – Díny a Rubena, děkujeme i prosíme v modlitbě.
(vede: Filip Šimonovský)

Rumburk čtvrtek 9:30 – 10:00 školka Klíček

Konfirmační příprava

Konfirmace znamená potvrzení křtu. Jedná se o důkladnou přípravu na slavnost konfirmace.
(vede: Filip Šimonovský)

Rumburk aktuální termín pro nový školní rok bude upřesněn

Křestní příprava

Probíhá individuálně po domluvě.
(vede: Filip Šimonovský)

Spolčo

Setkávání pro holky a kluky školního věku zaměřené na společný prožitek a hru. Vždy nás doprovází biblické slovo a modlitba.
(vede: Zdeněk Zezula, Filip Šimonovský)

Rumburk aktuální termín pro nový školní rok bude upřesněn

Biblické příběhy

Kroužek pro první stupeň ZŠ. Základem kroužku je četba biblických příběhů na pokračování. Tyto příběhy ale aktualizujeme, promítáme do dneška a to zábavnou formou kvízů, tvoření a her. Zpíváme též s kytarou.
(vede: Filip Šimonovský, Martina Vajdová)

Česká Kamenice středa 1x za 14 dní 15:30 – 18:00 na faře

Trubači

Hrajeme při bohoslužbách i na veřejnosti duchovní i moderní hudbu. Rádi přivítáme nové zájemce. Patříme ke spolku Consonare – evangelické pozounové sbory.
(vede: Suzanne Wintzen-Lienig)

Rumburk pátek 18:30 – 20:00 v Jonsdorfu či Olbersdorfu

Staršovstva

Rumburk každé třetí pondělí v měsíci 19:00 – 21:00 na faře
Varnsdorf každou třetí neděli v měsíci po bohoslužbách na faře

Volnočasové aktivity

Šachy

Kroužek pro děti školního věku. Učíme se šachovou teorii – zahájení, střední hru, koncovky, matování… Hrajeme s šachovými hodinami na čas. Ale především hrajeme rádi.
(vede: Filip Šimonovský)

Rumburk aktuální termín pro nový školní rok bude upřesněn

Akce pro rodiny s dětmi

Víkendové pobyty

Jednou či dvakrát do roka pořádáme víkendové pobyty pro rodiny s dětmi. Akce jsou otevřené jak členům sboru a tak lidem mimo sbor.