Naše činnost

Bohoslužby

tvoří jádro sborového života, ale nejsou jeho jedinou náplní. Informace o našich dalších aktivitách naleznete na této stránce a v aktuálním Lístečku.

Možnost rozhovoru

Faráře Filipa Šimonovského může kdokoli oslovit, nebo mu zavolat (777 088 472), a požádat ho o osobní rozhovor. Tato možnost je tu otevřena nejen pro členy sboru či církve, ale i pro kohokoli zvenčí. Občas v životě prožíváme těžká či krizová období. A někdy je to bohužel tak, že právě v takovém čase nemáme nikoho, s kým bychom si mohli popovídat, kdo by s námi nesl kousek našeho příběhu, nebo nám jen naslouchal. Mlčenlivost je samozřejmostí.

Společenství dospělých

Biblické hodiny

Čas naplněný přemýšlením nad slovy bible a jejich promítáním do vlastního života v příjemném a otevřeném společenství, ve kterém si hodně povídáme. První program je biblický, druhý program, u kávy a něčeho na zub, je volný.
(vede: Filip Šimonovský)

Varnsdorf, každé úterý 9:00 – 11:00 fara

Víru žít

Setkávání zaměřené na důkladnější práci s biblickými texty, možnosti jejich výkladu, dobové pozadí a okolnosti vzniku těchto textů. Promýšlíme a promítáme také význam biblických slov do našeho života a současného světa.
(vede: Filip Šimonovský)

Rumburk, pondělí 1x za 14 dní 20:00 – 21:30 fara

Společenství dětí

Malé ovečky

Kroužek dětí v naší školce Klíček. Zpíváme spolu s kytarou v kroužku na koberci, s obrázky si vyprávíme biblické příběhy Starého i Nového Zákona za doprovodu dvou postaviček – Díny a Rubena, děkujeme i prosíme v modlitbě.
(vede: Filip Šimonovský)

Rumburk, čtvrtek 9:30 – 10:00 školka Klíček

Konfirmační příprava

Konfirmace znamená potvrzení křtu. Jedná se o důkladnou přípravu na slavnost konfirmace.
(vede: Filip Šimonovský)

Konfirmace pěti konfirmandů proběhla v rámci Regionálních bohoslužeb v červnu 2019. Ve školním roce 2019/20 není konfirmační skupina otevřena.

Křestní příprava

Probíhá individuálně po domluvě.
(vede: Filip Šimonovský)

Nábožko

Kroužek pro první a druhý stupeň ZŠ. Zabýváme se etickými tématy, diskutujeme, čteme biblické texty; ve druhé
části, po svačině, hrajeme hry. Také zpíváme s kytarou, modlíme se.
(vede: Filip Šimonovský)

Rumburk, každé pondělí 16:30 – 18:00, fara

Biblická dílnička

Kroužek pro první a druhý stupeň ZŠ.  Základem kroužku je četba biblických příběhů na pokračování. Tyto příběhy však aktualizujeme, promítáme do dneška a to zábavnou formou kvízů, tvoření a her. Zpíváme s kytarou, modlíme se, tvoříme hezké věci z papíru, drátků apod
(vede: Filip Šimonovský, Martina Vajdová)

Česká Kamenice, středa 1x za 14 dní 15:30 – 18:00 na faře

Trubači

Hrajeme při bohoslužbách i na veřejnosti duchovní i moderní hudbu. Rádi přivítáme nové zájemce.
Patříme ke spolku Consonare – evangelické pozounové sbory.

Rumburk,  pátek 16:00 – 17:30
Jonsdorf / Olbersdorf,  pátek 18:30 – 20:00
Neusalza-Spremberg,  středa 19:00 – 20:30

Staršovstva

Rumburk, každé třetí pondělí v měsíci 19:00 – 21:00 na faře.
Varnsdorf, každou čtvrtou neděli v měsíci 10:00 – 11:30 (po bohoslužbách).

Akce pro rodiny s dětmi

Víkendové pobyty

Jednou či dvakrát do roka pořádáme víkendové pobyty pro rodiny s dětmi. Akce jsou otevřené jak členům sboru a tak lidem mimo sbor.