Aktuality

Sestry a bratři, milí přátelé,

srdečně Vás zdravím a doufám, že jste zdraví a zvládáte to, co máte a musíte. V našich sborech jsou všechny aktivity kromě bohoslužeb zastaveny. Pro bohoslužby stále platí maximální účast 10% kapacity sálu, respirátory či nemocniční roušky, odstupy, dezinfekce. Nezpíváme. Náš časopis – Lísteček – již není termínově aktuální. Situace se stále mění a tak je i těžké dopředu plánovat. Nicméně na Květnou neděli, Velký Pátek a Neděli Vzkříšení jsou bohoslužby takto:

 • Květná neděle 28.3. (Mění se čas!)
  • 8:45 Varnsdorf
  • 11:00 Kamenice
 • Velký Pátek 2.4. – bohoslužby s Večeří Páně
  • 8:45 Varnsdorf
  • 10:30 Rumburk
  • 15:00 Kamenice
 • Neděle Vzkříšení 4.4. – bohoslužby s Večeří Páně
  • 8:45 Varnsdorf
  • 10:30 Rumburk
  • 15:00 Kamenice

Chystáme také nový Lísteček v jakémsi mini formátu, protože termíny opravdu nelze psát. Zkusíme pouze bohoslužby a v květnu a červnu akce, které by snad mohly proběhnout.

Bůh Vás ochraňuj a provázej!

S pozdravem

Filip Šimonovský

Materiály pro postní období

 

——————————————-

Sčítání lidu 2021

Aktuální vydání Lístečku

HLEDÁME FARÁŘE/FARÁŘKU