Kontakty

Farní sbor ČCE ve Varnsdorfu

Tyršova 1246/7 · tel: 777 088 472
e-mail: varnsdorf@evangnet.cz · www. varnsdorf.evangnet.cz
číslo účtu: 226 071 389 / 0300

 

Farní sbor ČCE v Rumburku

Krásnolipská 540/22, 408 01 Rumburk
tel: 777 088 472 · e-mail: rumburk@evangnet.cz · www. rumburk.evangnet.cz
číslo účtu: 42 57 47 63 79 / 0800
IBAN: CZ93 0800 0000 0042 5747 6379

 

Česká Kamenice, kazatelská stanice Rumburku

Žižkova 499, 407 21 Česká Kamenice

 

Farář

Filip Šimonovský · tel.: 777 088 472 · filip.simonovsky@evangnet.cz

 

Kurátoři

Evžen Šmidt, kurátor sboru Varnsdorf
Dolní Podluží 366 · tel: 412 379 091

Irena Kubicová, kurátorka sboru Rumburk
Kamenná Horka 110, Krásná Lípa · tel: 777 576 621

 

Členové staršovstva

Varnsdorf: Evžen Šmidt st. (kurátor), Věra Ryšavá (místokurátorka), Jarmila Skoczylasová, Lidie Šmidtová, Jarmila Könnüyová, Ladislav Albrecht

Rumburk: Irena Kubicová (kurátorka), Jana Brenner (místokurátorka), Darina Švajcrová, Zdeněk Kurka, Václav Pazderník, Zdeněk Zezula, náhradníci: Tereza Chrbolková, Rostislav Souček

 

Církevní mateřská škola Klíček

Krásnolipská 540/22, 408 01 Rumburk
Jana Butalová, ředitelka · tel: · e-mail: jana.butalova@seznam.cz

 

Projekt „Na úrovni očí“

Tereza Chrbolková · tel: 736 167 242 · e-mail: rumburk@evangnet.cz