Farní sbor v Rumburku

Z dějin evangelického kostela v Rumburku

Evangelický kostel v Krásnolipské ul. v Rumburku má za sebou pohnuté dějiny. Byl postaven v letech 1775-78 jako katolická kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, ale brzy na to byl prodán a používán pro sekulární účely (jako sýpka, později dokonce jako výletní hostinec). Z té doby pochází i přistavený domeček.

Roku 1861 koupili budovy němečtí evangelíci, kteří začali kostel opět používat k bohoslužebným účelům. Nejprve ho ovšem opravili a upravili. Postavili kruchtu a na ní zřídili varhany od firmy Reiss z Neugersdorfu, do půdních prostor vestavěli zvonovou stolici a opatřili ji 3 zvony. Po odsunu sudetských Němců byl kostel roku 1946 předán Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, který ho dodnes využívá.

2. srpna 2003 vznikl v důsledku vloupání požár, který zničil krov a střechu s věží, zvon a velkou část přistavěného domečku, vážně poškodil varhany a části interiéru. Oprava kostela trvala několik let. Nový vzhled interiéru navrhovala výtvarnice Barbora Veselá.

Z přistaveného domečku vznikl v roce 2007 „Domeček Na Kopečku“ – malá čajovna a prostor pro kulturní akce a výstavy, který provozuje sdružení ‚dokořán Rumburk‘.
Teprve v roce 2009 mohly po rozsáhlé rekonstrukci firmou Organy, Kutná Hora zaznít znovu varhany, které jsou též kulturní památkou ČR.

Fotogalerie