Farní sbory Českobratrské církve evangelické
v Rumburku a Varnsdorfu

Aktuality

Sestry a bratři, milí přátelé,

srdečně Vás zdravím a doufám, že jste zdraví a zvládáte to, co máte a musíte. V našich sborech jsou všechny aktivity kromě bohoslužeb zastaveny. Pro bohoslužby stále platí maximální účast 10% kapacity sálu, respirátory či nemocniční roušky, odstupy, dezinfekce. Nezpíváme. Náš časopis - Lísteček - již není termínově aktuální. Situace se stále mění a tak je i těžké dopředu plánovat. Nicméně na Květnou neděli, Velký Pátek a Neděli Vzkříšení jsou bohoslužby takto:

 • Květná neděle 28.3. (Mění se čas!)
  • 8:45 Varnsdorf
  • 11:00 Kamenice
 • Velký Pátek 2.4. - bohoslužby s Večeří Páně
  • 8:45 Varnsdorf
  • 10:30 Rumburk
  • 15:00 Kamenice
 • Neděle Vzkříšení 4.4. - bohoslužby s Večeří Páně
  • 8:45 Varnsdorf
  • 10:30 Rumburk
  • 15:00 Kamenice
Chystáme také nový Lísteček v jakémsi mini formátu, protože termíny opravdu nelze psát. Zkusíme pouze bohoslužby a v květnu a červnu akce, které by snad mohly proběhnout. Bůh Vás ochraňuj a provázej! S pozdravem Filip Šimonovský

Materiály pro postní období

 

-------------------------------------------

Sčítání lidu 2021

Kdo jsme

Jsme dva farní sbory, v Rumburku a ve Varnsdorfu. V mnohém se podobáme a v mnohém lišíme. Spojuje nás geografická blízkost, společný farář a podobná historie. Vyznáváme společné hodnoty, patříme k jedné církvi, Českobratrské církvi evangelické. Svou polohou u samých hranic, ve Šluknovském výběžku, jsme tak trochu předurčeni být malým společenstvím. Tím více si uvědomujeme důležitost vzájemné soudržnosti, vážíme si dobrých mezilidských vztahů a snažíme se je podporovat i ve svém okolí. Neseme evangelickou tradici našich předků dál i v tomto koutě naší země. Jsme však otevřeni všem, kdo k nám zavítají, třeba pro duchovní podporu, nebo jen tak, ze zájmu či ze zvědavosti. Více se o nás a o naší práci dozvíte na dalších stránkách.