Kázání FŠ 4.8.2019,Fp 4,11b-13 Umět být spokojený s tím, co mám